Co znamená "doživotní záruka" a jak to je se zárukami a podporou obecně...

Záruky, lifetime, doživotní garance atd...
Jak je to se zárukami, garancemi, záručními opravami atd. Kompletní průvodce - a nejen pro výrobky z naší nabídky...

Základní záruka je většinou jasná. Podle našich zákonů je pro spotřebitele dvouletá (pro právnické osoby se může smluvně stanovit prakticky jakákoliv jiná) ale někteří výrobci z naší nabídky, jí rozšiřují. A protože není úplně jasné, jak to se zárukami je, pokusíme se to vysvětlit podrobně.


OBECNĚ
 

Základní záruka - STANDARD WARRANTY
Standarní (povinná) záruka platná v celé EU má trvání 24 měsíců ode dne prodeje a prodlužuje se o dobu, kdy výrobek je v opravě. Pokud je vada neopravitelná, neplatí automaticky nová záruka ale na nový výrobek platí záruka jako kdyby to byl ten původní (třeba zbývá 7 měsíců do konce standardní dvouleté záruky) a i na nově vyměněný kus kus za kus platí jen ten "zbytek" záruky plus dny, kdy bylo zboží v servisu. Servisní interval je 30 dnů. V tom se liší stát od státu i v rámci EU - v některých zemích platí celkem vágní "bez zbytečného zdržení" nebo "v nejkratší možné době". Což třeba v Německu mnohdy znamená 60-90 dnů a nikdo se nad tím nepozastavuje. Základní záruka kryje výrobní a materiálové vady, pochopitelně nikoliv poškození způsobená zákazníkem nebo opotřebení běžným provozem. V drtivé většině případů nekryje standardní záruka problémy, které se projeví při závodním (racing) použití a velmi často bývá závodní použití přímo vyloučené z okruhu, který definuje běžné používání. Tím se myslí i amatérské závody apod. A velmi často platí, že standardní záruka není platná v případě profesionálního využití daného výrobku - protože výrobce nabízí např. pro profesionální použití jinou řadu nebo jiné prodejní podmínky.
Je potřeba vědět, že standardní záruka u nás vůbec neodpovídá standardní záruce např. v USA nebo v Austrálii apod. Je velmi časté, že výrobky z jiných kontinentů mívají třeba jen 90 denní záruku a dokonce velmi často omezenou (limited). Omezení se týkají čehokoliv, co si výrobce usmyslí - například může jít o omezení jen konkrétní součástky, konkrétního způsobu použití nebo dalších podmínek. Pochopitelně to neplatí v případě nákupu od českého prodejce - ale při přímém nákupu buď přímo z ciziny (mimo EU) nebo třeba přes eBay apod. Jen málokterý výrobce nabízí neomezenou záruku (tzv. FULL WARRANTY). Obvykle bývají omezení přinejmenším časová. Nic jako "30 denní limit servisu" ve většině zemí světa neexistuje - obvyklé je "bez zbytečného prodlení" (without delay) nebo "v rozumné době" (reasonable time). Pokud prodejce dodal například  výrobek do servisu bez zdržení a tam se provádí analýza ve zkušebně, jestli nedošlo k poškození vlivem chemické látky, neudělali žádnou chybu a musí se prostě počkat až to bude. To u nás prakticky neznáme. Ale pokud si zákazník koupí "výhodně" výrobek z ciziny, často se diví, že to takhle někde funguje.

Rozšířená (extended) nebo omezená záruka (limited)
Důležitá věc je, že na rozšířenou záruku neplatí úplně stejné podmínky jako na standardní. V případě naší prodejny, nenabízíme (zatím) žádné výrobky s takzvaným pojištěním rozšířené záruky. To je totiž něco jiného, než prostě tříletá záruka výrobce. Pojištění je skutečně pojištění, kde podmínky pojistného plnění podléhají podmínkám, které jsou uvedené ve smlouvě a vůbec nemusí odpovídat standardním záručním podmínkám, jak si člověk představuje. Například že servis musí být dokončený do 30 dnů apod. Navíc pojištění obvykle kryje takzvanou časovou cenu výrobku (hodnota výrobku po 4 letech je nižší a tím pádem pojišťovna, která je obvykle skrytá za rámcovou smlouvou s daným prodejcem, nevyplatí celou částku ale jen poměrnou. Někteří výrobci ale nabízí neomezenou třeba pěti nebo desetiletou záruku, někteří omezenou a omezení bývají celkem přesně definovaná. Například výrobce oblečení Stadler, nabízí 10 let záruku na materiálové a výrobní vady s vyjímkou komponent, které považuje za spotřební materiál - typicky druky a zipy. Ty kryje jen dvouletou zárukou. Někteří výrobci nabízí rozšířenou záruku jen v případě, že zákazník například splní podmínku pravidelné údržby v autorizovaném servisu nebo výhradně silniční použití motocyklových výrobků.  
Pro ty, kdo nakupují v USA, ještě upozornění na tzv. garanci satisfakce - spokojenosti. Jde o záruku, kdy můžete výrobek vrátit bez udání důvodu jen proto, že s ním prostě nejste spokojení a nemusíte říkat proč. Tohle celkem běžně nabízí velké obchodní domy a je celkem jasné, proč to není rozšířené u nás. Mentalita řady lidí prostě vidí možnost jakéhokoliv vrácení jako levnou variantu zápůjčky třeba na dovolenou. Naštěstí už u nás platí zákon, kdy se při vrácení v době specifikované v celé EU pro nákupy na dálku (14 dnů), nemusí zákazníkovi vracet celá částka, pokud je výrobek opotřebený nebo ho nejde prodat jako nový. Další v cizině celkem běžnou zárukou je neopak omezení jen na vady materiálu (ale ne výroby) a nebo opačně jen na vady výroby (ale ne materiálu). Anglicky se tyto záruky označují jako Defects In Materials and Workmanship. Někdy je možné rozšířené záruky dokoupit (opět typicky u výrobků u USA jde dokoupit např. dvouletá nebo víceletá záruka).
 
Doživotní záruka - LIFETIME WARRANTY
V případě doživotních záruk, které jsou celkem časté u výrobků z USA, je důležité vědět, jestli jsou ty podmínky platné i pro zákazníky např. v EU. Velmi často je výrobek, která má v USA doživotní záruku, prodávaný v jiných zemích jen s minimální zárukou. Například nářadí, které má v USA opravdu doživotní záruku, se v EU prodává s dvouletou zárukou a v případě profesionální použití jen s 12 měsíční. Někdy výrobci nabízí doživotní záruku i v EU a pak je dobré vědět, co to vlastně znamená. Velmi často si lidé myslí, že to znamená "do konce života zákazníka". Ne! Lifetime neboli doživotní záruka (nebo garance něčeho), znamená do konce životnosti toho výrobku. Předpokládaná životnost bývá ohraničena i způsobem použití ale není to podmínka.
V případě výrobků KLIM z naší nabídky, které mají LIFETIME záruku, není tato záruka časově ohraničena a je to dané i tím, že časově neohraničenou záruku mají i materiály a komponenty, které se používají při výrobě od subdodavatelů. Například výrobce membrán Gore-Tex, neuvádí časovou životnosti pro membránu ProShell. Ale životnost je jiná, pokud se výrobek používá 365 dnů v roce pro instruktora motoškoly a nebo jen 6 měsíců v sezóně pro běžného zákazíka, který jezdí o víkendu, do práce a pár týdnů na dovolené. Životnost se také definuje určitým časovým obdobím po ukončení výroby daného výrobku (nebo daných materiálů) - typicky to bývá pět let. Například rolky Ortlieb mají pětiletou záruku plus pět let po ukončení výroby daného modelu. Takže v žádném případě lifetime neznamená, že výrobek má sloužit do smrti a během té doby ho bude výrobce x-krát zdarma měnit. Opět různí výrobci mohou mít různá omezení - například vyloučit určité použití, vyloučit ze záruky výrobky, které neprošly pravidelnou údržbou apod.

Rozšířené dodatečné GARANCE
Někteří výrobci rozšiřují své záruční podmínky o garance (guarantee), což není totéž jako záruka (warranty). Je to podobný případ jako připojištění rozšířené záruky (český termín běžný u elektroniky). V případě výrobků z naší nabídky se jedná o 5 let KLIM GEAR PROTECTION GUARANTEE - což je speciální pojištění, které platí výrobce pro určité výrobky na určitém trhu, kde v případě poškození při havárii (při splnění stanovených podmínek), dostane zákazník nový výrobek z plnění této pojistky aniž by tu pojistku musel sám platit.
V případě zmíněné garance od KLIMu je požadováno aby zákazník měl prodejní doklad v dané zemi, protokol od policie že došlo k havárii, musí vyplnit (nebo ten, kdo oblečení dodával) poměrně detailní formulář, kde se podrobně popisuje jak došlo k poškození, odkud a jak vedly jaké nárazy na jakém povrchu atd. Poškozené oblečení se následně odešle do příslušné agentury podle konkrétní země a po autorizaci že všechny podmínky byly splněny, dostává prodejce pokyn k dodání náhrady nebo je nové oblečení dodáno přímo zákazníkovi. Opět platí územní omezení - to znamená, že pokud zákazník koupil oblečení v Anglii, musí tento proces absolvovat v Anglii a nebo si vše vyřídit sám a poškozené oblečení poslat tam, kam dostane pokyn od výrobce. To se používá v případě, kdy už neexistuje prodejna, kde výrobek kupoval nebo je dlouhodobě na cestách a chce upratnit tuto garanci například z úplně jiného kontinentu. V takovém případě si musí vše vyřizovat přímo s výrobcem, který mu zašle pokyny, kam odeslat poškozené výrobky a on sám si musí vyřídit celnici atd. Tyto situace se řeší případ od případu. Nicméně obecně neplatí, že všichni výrobci poskytují své rozšířené garance (pokud je vůbec nabízejí) všude na světě a velmi běžné je, že garance určené pro jeden trh na jiném trhu neplatí. Např. konkrétní výrobce nabízí 90 dnů na možnost vrácení výrobku pokud s ním není zákazník spokojený ale to platí jen na území určitých států USA, nikoliv celosvětově apod.
 
 
Otázky a odpovědi:

Jak je to tedy se zárukami KLIM v ČR. Platí záruka na věci dovezené z USA?

Klim se o své zákazníky stará celosvětově ale pokud si zařídí nákup nějakého zboží na jiném území nebo dokonce na jiném světadílu, neznamená to, že poskytuje stejné podmínky pro plnění záruky nebo rozšířené záruky všude. Některé nabízené garance jsou platné jen na konkrétních územích a nejdou uplatnit jinde. Stejně tak plnění záruky je rozdílné podle země a pokud si zákazník doveze nebo nechá dovézt výrobek z jiné země, musí počítat s tím, že nebude mít stejný servis, jako zákazník v dané zemi. To se týká komunikace v cizím jazyce, vyplňování formulářů, zasílání výrobků na servis apod. To, co mají např. zákazníci v ČR zdarma, si musí zařídit sám a třeba poškozený výrobek musí dodat do zahraničního servisního centra sám a vykomunikovat opravu také sám apod.
Pro zákazníky Technical Gear Store v ČR platí, že standardní dvouletá záruka a zákonem stanované podmínky platí na celou kolekci s vyjímkou zboží, které je označené visačkou LIFETIME. V tom případě platí rozšířená záruka, která není časově ohraničená za podmínek, které jsou stanovené v prodejních podmínkách naší prodejny. Zejména se jedná o mechanické poškození, poškození neodborným servisem (např. vyprání v agresivním přípravku nebo poškození chemickou látkou v čistírně) a veškeré úpravy výrobků mimo autorizovaný servis. LIFETIME záruka KLIM kryje všechny materiálové a výrobní vady včetně zipů, druků, knoflíků apod. Nekryje běžné opotřebení provozem (ošoupání, prodření, protržení, vyhlednutí nebo změnu barev). Záruční podmínky během prvních dvou let platí podle zákonem stanovených podmínek v ČR, poté podle evropských zvyklostí (bez zbytečného prodlení). Servis po dvou letech standardní záruky je pro uznané případy zdarma ale oprava nemusí vždy být do 30 dnů (obvykle v sezóně to je 15 pracovních dnů plus čas dopravy do a ze servisního centra). Výrobce si vyhrazuje právo vyměnit neopravitelný výrobek za nový a pokud již není v nabídce, tak za ekvivalentní nebo lepší model.
Pro zákazníky, kteří nakupují od Technical Gear Store platí, že nemusí řešit vlastní založení servisního případu (claim), dodávat věci na posození do warranty centra a posílat fotografie, komunikovat s podporou výrobce ani se servisem, nemusí řešit dopravu poškozené věci do servisu atd. Vše zařizujeme my.
V případě paralelně běžícího pojištění GEAR PROTECTION GUARANTEE (5-let) platí, že opět pro zákazníky Technical Gear Store vyřizujeme celou agendu za ně a bezplatně až do dodání nového kusu. Jedinou podmínkou je mít náš prodejní doklad a na výrobku nesmí být odstrižená etiketa s výrobním číslem (POxxxxxx).
 
Obecně platné vyjímky ze záruky - obvykle platné pro všechny výrobce
Obvykle každý výrobce specifikuje co je a co není kryté zárukou ale následující body platí asi úplně pro všechny výrobce. Nicméně toto je přesný seznam toho, co je vyjmuté ze záruky u KLIMu. Pokud tedy najdete některý z následujících bodů u vašeho oblečení, záruka se na to vztahovat nebude:

- roztržení, protržení, proříznutí - obecně jakékoliv díry
- propálení, obroušení
- následky havárie, pádu
- nesprávná údržba, nedbalost při údržbě
- opotřebení běžným používáním
- úpravy, modifikace, změny výrobku
- používání jiným způsobem, než pro jaký je výrobek určený

Platí doživotní záruka do konce života? Takže mi budete dodávat nové věci dokud neumřu?
Ne, doživotní záruka znamená, že výrobek má záruku do konce životnosti daného výrobku, nikoliv do konce života zákazníka.
 
Doživotní záruka znamená, že dostanu novou věc nebo mi jí opravíte i v případě, že si to poškodím při havárii?
Ne. Doživotní záruka nekryje mechanická poškození způsobená havárií nebo jinou událostí. Při havárii můžete uplatnit pětiletou garanci pojištění výrobků (pokud pro daný výrobek tato garance existuje) ale pokud nemáte protokol od policie, k události došlo třeba mimo veřejné komunikace někde na offroadové výpravě, tak ani tuto garanci uplatnit nejde. V takovém případě ale je možné využít normální placený servis servisního střediska, které nabídce vhodný způsob opravy za rozumnou cenu. Zákazník v tomto případě platí i dopravné do a ze servisu (v případě našeho území se výrobky posílají do servisního centra v Německu nebo Rakousku).
 
V USA se někde nabízí možnost vrácení zboží bez udání důvodů do 90 dnů. Platí to i v Evropě?
Ne, pokud takovou nabídku neudělá prodejce v některé konkrétní zemi a i potom by platilo, že se jedná o nabídku jen pro zákazníky toho prodejce a takovou garanci by nešlo uplatnit někde jinde. Vždy obecně platí, že záruky se uplatňují tam, kde jste zboží koupil. Všude v EU platí obecně možnost vrácení zboží do 14 dnů při objednání na dálku (internet, mailem, telefonicky...).
 
Když nechám zkrátit goretexové kalhoty, platí dál doživotní záruka?
Pokud úpravu provádíme prostřednictvím autorizovaného servisu, je záznam o této úpravě zaznamenán a nemá to vliv na záruku. Pokud by to byla charakterem nebo rozsahem taková úprava, která by podstatně měnila funkční vlastnosti výrobku, tak servisní středisko na tuto skutečnost upozorní. Zatím se taková situace nestala.
 
Platí doživotní záruka i na helmy
Pokud to u konkrétní helmy není uvedeno, tak ne. Obecně u přileb Klim platí pětiletá rozšířená záruka.

Jak může servis poznat, že jsem oblečení chemicky vyčistil?
Servis v případě podezření na nesprávné čištění může požádat o expertízu v laboratoři Gore-Tex v Německu. Ta dokáže se 100% jistotou určit, co bylo pro praní nebo čištění použito a dokonce dokáže odhadnout i jaká byla použitá značka aviváže z těch, které jsou běžně dostupné na evropském trhu.

Pokud mám u oblečení pětiletou záruku, platí tedy i na poškození při pádu?
Pokud se jedná třeba o pětiletou záruku na oblečení Rukka, tak ne, pokud je poškozené při havárii, záruku uplatnit nejde. Pokud mluvíte o pětileté Klim Gear Protection Guarantee, tak v textu je celkem jasně vysvětlený rozdíl mezi zárukou (která žádná poškození při havárii nekryje) a tímto pojištěním. A to uplatnit pochopitelně jde a platí právě pro poškození při havárii. Potřebujete jen potvrzení od policie, vyplnit dotazník (anglicky - online) a odeslat poškozené věci tam, kam vám oznámí agentura, která to pojištění plní (obvykle do Rakouska nebo Německa). Pochopitelně pokud máte oblečení od nás, tyhle činnosti pro naše zákazníky děláme my zdarma.
 
 
Máte nějakou otázku? Napište nám! Pokud to bude otázka, která bude zajímavá obecně, doplníme odpověď sem do článku.
 
 
 
 
 
 
Co znamená "doživotní záruka" a jak to je se zárukami a podporou obecně...
Vytvořeno19.11.2019
Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies